Family Champions League 2023

Family Champions League 2023

Dziesiąta edycja "Family Champions League" jesień - zima 2023

Turnieje odbyły sie w terminach: 14.09.2023, 21.09.2023, 28.09.2023, 05.10.2023, 12.10.2023,
19.10.2023, 26.10.202, 02.11.2023, 09.11.2023, 16.11.2023, 23.11.2023, 30.11.2023, 14.12.2023.
Do klasyfikacji generalnej zaliczono osiem najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Nowak Marcin, Guzik Michał, Kaczmarek Kamil i Wiktorzak Łukasz.

Zawodnicy: Łyp Marcin, Ciosmak Maciej, Kot Szymon i Szymański Igor sklasyfikowani zostali w odrębnej kategorii juniorów.
 

 
Nazwisko i imię I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Suma
1 Łyp Marcin 4 3 1 1 19 1 1 1 3 18 1 2 1 9
2 Ciosmak Maciej 4 3 3 3 19 4 2 2 1 18 2 3 2 18
3 Nowak Marcin 1 2 5 25 3 3 3 5 26 18 3 1 6 21
4 Kot Szymon 4 3 2 13 19 2 6 3 2 18 5 5 3 24
5 Guzik Michał 3 3 5 5 19 4 20 5 4 18 4 8 4 32
6 Szymański Igor 4 3 3 4 19 7 5 3 5 18 7 5 5 32
7 Kaczmarek Kamil 3 4 25 2 19 4 20 25 7 3 21 7 21 49
8 Wiktorzak Łukasz 5 7 7 7 7 9 20 9 6 5 6 9 21 50
9 Ciosmak Tomasz 5 22 8 6 19 7 20 7 9 2 8 9 8 51
10 Trybulski Paweł 10 11 11 25 8 15 7 7 9 6 13 9 11 67
11 Sroka Krzysztof 9 22 14 8 2 17 8 9 17 7 10 25 15 67
12 Kaleta Marek 15 5 10 11 4 13 20 9 26 18 11 9 10 69
13 Chmiel Kamil 24 9 12 10 10 9 9 9 26 9 21 25 13 77
14 Boryszko Piotr 28 22 25 25 1 9 4 25 26 18 21 3 7 85
15 Piszczek Michał 7 22 9 9 19 15 20 13 8 18 21 17 21 96
16 Skowron Mirosław 26 13 16 17 9 17 14 13 13 12 21 13 21 103
17 Dzwonkowski Mariusz 14 18 15 18 12 21 20 15 11 13 12 13 21 105
18 Michalski Łukasz 13 19 19 16 15 14 11 15 15 10 19 17 14 107
19 Radwańska Katarzyna 22 15 23 19 11 17 12 18 19 8 14 15 17 109
20 Katolik Mirosław 2 1 25 25 19 9 20 25 26 18 21 25 21 111
21 Dworak Jarosław 11 9 25 12 5 24 20 25 26 18 21 25 21 117
22 Anioł Paweł 7 7 25 25 6 17 20 25 26 18 21 25 21 117
23 Zieliński Andrzej 27 14 22 21 13 21 15 19 15 11 16 15 21 118
24 Kot Arkadiusz 28 23 13 25 19 24 20 25 11 4 9 25 21 120
25 Wróbel Kamil 23 22 21 15 14 24 10 21 13 15 15 21 18 121
26 Rodek Zbigniew 25 5 25 25 19 24 20 25 26 1 21 25 9 124
27 Książek Daria 19 17 20 25 16 21 16 17 21 16 21 19 16 136
28 Cembrzyński Sebastian 12 11 25 25 19 24 20 25 26 18 21 25 21 146
29 Jończyk Karol 28 23 18 14 19 24 20 19 26 18 21 25 21 150
30 Jamro Mariusz 16 22 25 19 17 22 18 25 21 18 21 25 21 151
31 Stanik Patryk 21 22 25 25 19 24 13 25 26 18 18 23 20 154
32 Pniak Mateusz 17 22 17 25 19 24 20 25 26 18 21 25 21 155
33 Rudnik Jan 28 23 25 25 29 21 17 21 19 18 21 21 19 157
34 Lipina Mateusz 28 23 25 25 29 24 20 25 26 18 17 19 12 158
35 Żak Mateusz 20 19 25 25 19 24 20 25 26 14 21 25 21 158
36 Dziubiński Filip 18 21 24 23 18 24 20 23 23 17 21 23 21 159
37 Cesarz Arkadiusz 28 16 25 25 19 24 20 25 26 18 21 25 21 164
38 Krekotun Anton 28 23 25 22 19 23 19 24 23 18 20 25 21 165
39 Mirko de Taranto 28 23 25 25 29 24 20 25 17 18 21 25 21 169
40 Cieślik Klaudia 28 23 25 24 19 24 20 25 26 18 21 25 21 170
41 Trembiński Piotr 28 23 25 25 29 24 20 25 25 18 21 25 21 177
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.